Nieuw ontwerp peilbesluit Gerverscop, Oudeland en Indijk.

Nieuw ontwerp peilbesluit Gerverscop, Oudeland en Indijk.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuw ontwerp-peilbesluit opgesteld voor Gerverscop, Oudeland en Indijk. In het peilbesluit staat hoe hoog het water in een sloot mag staan. Ook wordt beschreven hoe het waterschap het oppervlaktewater gaat beheren. In het gebied ten noordwesten van Gerverscop is een verhoging van het praktijkpeil 1 cm om te voldoen aan de droogleggingsnormen van het waterschap. De veenbodem is hier minder gezakt dan de verwachting was, waardoor een aanpassing nodig is. In de overige gebieden is het voorstel om het huidige praktijkpeil vast te stellen. Op woensdagavond 31 augustus organiseert het waterschap een inloopavond hierover in het Dorpshuis van Harmelen.

0 Shares