Nieuw grondstoffenbeleidsplan komt pas volgend jaar

Nieuw grondstoffenbeleidsplan komt pas volgend jaar

Het voorleggen van de herziening van het Grondstoffenbeleidsplan aan de gemeenteraad komt pas volgend jaar. Dit blijkt uit de update over de stand van zaken door wethouder Jelle Vierstra. Het voornemen was om het nieuwe plan nog dit jaar ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. In het Grondstoffenbeleidsplan wordt bepaald hoe in de gemeente de komende jaren met huishoudelijke afvalstoffen wordt omgegaan. De gemeente wil echter naast het stimuleren van afvalscheiding, ook onnodig gebruik van nieuwe grondstoffen tegen gaan. Zo’n bredere kijk op grondstoffen vraagt een uitgebreider beleidsvormingsproces, met meer participatie en afstemming, zowel binnen als buiten de gemeente. De gemeente kiest daarom voor een aanpak waarbij onder meer afstemming wordt gezocht met de ons omringende gemeenten, en dat gaat meer tijd kosten.

0 Shares