Nieuw college Woerden over 10 dagen bekend

Nieuw college Woerden over 10 dagen bekend

Het ziet er naar uit dat rond 13 juni de formatiegesprekken voor het nieuw te vormen college in Woerden zijn afgerond. De planning is dat dan het coalitieakkoord wordt gepresenteerd en de deelnemende wethouders bekend worden gemaakt. Dat meldt formateur Van der Borg in een brief aan de gemeenteraad.

Inmiddels hebben gesprekken plaatsgevonden over de inhoudelijke opgaven van de gemeente Woerden in de komende jaren. Hierbij zijn ook maatschappelijke partners zoals de Woerdense Ondernemers en de Participatieraad gehoord.

Verder hebben de coalitiepartijen aangegeven dat een college met vijf wethouders wenselijk is, gezien stevige ambities voor Woerden in de komende jaren en de bijbehorende werklast voor het college. Er is overeengekomen op zoek te gaan naar een ervaren vijfde wethouder. Deze wethouder zal onafhankelijk van de formerende partijen deelnemen aan het college.

0 Shares