Niet bezuinigen op rioolheffing

Niet bezuinigen op rioolheffing

Directeuren van woningbouwverenigingen in Bodegraven-Reeuwijk hebben de gemeente gevraagd om het gebruikersdeel van de rioolheffing niet bij de eigenaar te leggen. Met deze keuze kan volgens het college 111.000 euro worden bespaard omdat de belastingdienst (BSGR) minder kosten hoeft te maken. Het college adviseert om deze keuze niet te maken omdat het niet strookt met het principe van ‘de vervuiler betaalt’.

0 Shares