Next College nieuwe naam voor mboRijnland vavo

Next College nieuwe naam voor mboRijnland vavo

MboRijnland vavo in Woerden krijgt in het nieuwe studiejaar de nieuwe naam Next College. Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs blijft gewoon deel uitmaken van mboRijnland, maar de nieuwe naam doet meer recht aan het karakter van deze onderwijsvorm. Op het Next College kunnen studenten van 16 jaar en ouder terecht om hun diploma te halen voor het voortgezet onderwijs, al dan niet in de vorm van certificaten. Next College is gevestigd op de vier mboRijnland locaties in Gouda, Leiden, Woerden en Zoetermeer. Er zijn circa 90 mensen werkzaam bij het College en jaarlijks volgen er gemiddeld 750 studenten onderwijs. De naamswijziging gaat per 1 augustus in.

0 Shares