Nestwand Potterskade zorgt voor vogelvertier

Nestwand Potterskade zorgt voor vogelvertier

Bij natuurplas Breeveld aan de Potterskade is het een drukte van jewelste. Zo’n 50 oeverzwaluwen vliegen af en aan en maken daar gebruik van een nestwand. Deze nestwand is in 2008 aangelegd in samenwerking met de afdeling Woerden van het IVN. Dit is het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid.

Een van de redenen voor het aanbrengen van deze nestwand, was dat bij de eerste bouwwerkzaamheden in de nieuwbouwwijk Waterrijk oeverzwaluwen spontaan nestgangen gingen graven in de hopen zand op de bouwplaats. Omdat de oeverzwaluw een beschermde diersoort is werden de bouwwerkzaamheden vlakbij de, in gebruik genomen zandhopen, daarom stilgelegd. Een oplossing werd gevonden in het aanleggen van een nestwand. Daar wordt nu dus druk gebruik van gemaakt.

0 Shares