Negenduizend extra woningen in de Lopikerwaard en Woerden

Negenduizend extra woningen in de Lopikerwaard en Woerden

In 2040 willen de gemeentes in de Lopikerwaard en Woerden het aantal woningen met negenduizend hebben uitgebreid.

Dat hebben Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Woerden afgesproken. Het voornemen moet de afzonderlijke gemeentes helpen bij het maken van hun eigen omgevingsvisie.

Woerden gaat de meeste woningen bouwen: 4700. De vijf gemeentes willen zowel binnen als buiten de bebouwde kom kunnen bouwen.

Ze zijn van mening dat de regio sterk van de auto afhankelijk is. Vooral rond kleine kernen laat het openbaar vervoer te wensen over.

Door OV-overstappunten in IJsselstein en Woerden te maken en het regionaal fietsnetwerk te verbeteren, moeten meer mensen voor een duurzame manier van reizen kunnen kiezen.

2 Shares