Nee tegen windmolens

Nee tegen windmolens

Politieke partijen uit Woerden en Oudewater spreken zich, samen met enkele actiegroepen, uit tegen hoge windturbines. Zij willen deze tot 240 meter hoge turbines niet in het Groene Hart, maar ook niet ergens anders in Nederland.

De samenwerkende partijen menen dat er aan windturbines talloze nadelen kleven en er maar minimale voordelen zijn. Nadelen zijn onder andere vervuiling van het landschap, geen of weinig opbrengst bij gebrek aan wind en gezondheidsklachten door geluid en slagschaduw. Ook zullen er veel doden vallen onder vogels en insecten.

Men gaat er van uit dat er voldoende andere vormen zijn om energie op te wekken. Daarbij wordt gedacht aan het stimuleren om zonnepanelen aan te brengen en het gebruik van hoog calorisch aardgas in de Noordzee. Ook kan er aardgas geïmporteerd worden uit Noorwegen, Algerije en Rusland.

Om hun actie kracht bij te zetten zijn de partijen, waaronder LijstvanderDoes, de Woerdense VVD en Inwonersbelangen, een petitie gestart.

0 Shares