Natuurvriendelijke vooroevers in Zegveld

Natuurvriendelijke vooroevers in Zegveld

In Zegveld hebben 12 veehouders over een lengte van 2500 meter een natuurvriendelijke vooroever aangelegd. De boeren hebben de oevers van hun land dat tegen de Slimmenwetering aanligt, daarmee beschermd. Deze stukken grond hebben door wind en waterstroming namelijk erg veel last van afkalving. In de wetering is net onder de waterspiegel een beschoeiing aangelegd zo’n één tot drie meter uit de kant. Het is de bedoeling dat in de tussenruimte spontaan oeverplanten gaan groeien. De wortels van deze oeverplanten moeten de oever verstevigen. De beschoeiing en de oeverplanten zorgen zo samen voor minder afslag van de kant. Op enkele plekken in de wetering gaan drijvende balken ervoor zorgen dat het water minder beweegt en de golven breken. Deze balken moeten verdere afslag van de oevers voorkomen.

0 Shares