Natuurplannen voor Bodegraven Noord

Natuurplannen voor Bodegraven Noord

In de Hollandse Boerderij aan de Meije is het inrichtingsplan voor zo’n 290 ha natuur in het gebied tussen de Oude Rijn en de Meije gepresenteerd. De natuur in Bodegraven Noord is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het gebied is een belangrijke verbinding tussen de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse Plassen. De Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen en de open veenweidegebieden eromheen bieden ruimte aan natuur, veeteelt en recreatie. De veenweiden natuur hier is uniek in Europa. Daarom werken gemeenten en waterschappen samen in het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke.

0 Shares