bospad

Natuurorganisaties willen natuuroffensief

bospad

Natuurorganisaties willen natuuroffensief

Natuur- en milieuorganisaties in Utrecht willen dat er een natuuroffensief komt. Het gaat om IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap.

Zij constateren dat in de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, waarin beleid is bepaald voor de komende tien jaar, in het eerste concept-ontwerp wel een visie voor natuur en landschap staat, maar dat een bijbehorende ambitie ontbreekt.

De organisaties stellen vast dat ambities voor woningbouw, mobiliteit, werkgelegenheid en duurzame energie wel groot zijn. De inwoners van Utrecht hebben in enquêtes echter aangegeven natuur het belangrijkste thema te vinden

De natuur- en milieuorganisaties vinden dat er nu nog volop gelegenheid is om deze ambitie aan te passen en laten weten de vinger aan de pols te houden.

0 Shares