Natuuroffensief nodig voor de provincie

Natuuroffensief nodig voor de provincie

De provincie Utrecht heeft een natuuroffensief nodig, en snel ook. Dat vinden Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur- en Milieufederatie Utrecht en het IVN. De Utrechtse natuur staat onder druk en hier en daar zelfs op omvallen, stellen de organisaties. Het nieuwe provinciale beleid dreigt daar onvoldoende aan te doen.

De organisaties zijn bezorgd dat natuur en landschap in de verdrukking komen doordat vele nieuwe woningen, bedrijventerreinen, verkeer en recreatie extra ruimte gaan innemen. Dat zegt Saskia van Dockum, directeur van het Utrechts Landschap.

Verder vinden de natuurorganisaties dat de kansen voor landbouw met natuur in het buitengebied volop benut moeten worden. Tot slot moet ook binnen steden en dorpen voldoende groen komen, met betrokkenheid van inwoners en bedrijven.

Foto: PR

0 Shares