Natuurinventarisatie in het buitengebied de Ronde Venen

Natuurinventarisatie in het buitengebied de Ronde Venen

De provincie Utrecht inventariseert van 1 mei tot 30 september in het buitengebied van de gemeente De Ronde Venen welke planten en dieren er voorkomen. Voor de provincie Utrecht is het heel belangrijk om te weten op welke manier de natuur in het buitengebied zich ontwikkelt. Dat willen ze ook graag weten voor de gemeente.

Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de natuur in het buitengebied, vindt eens in de 10 jaar een inventarisatie van de flora en fauna plaats. De uitkomsten hiervan worden gebruikt bij het maken en beoordelen van de verschillende plannen.

0 Shares