Natuurbestemming gebied van ‘Schraallanden langs de Meije’

Natuurbestemming gebied van ‘Schraallanden langs de Meije’

De provincie Utrecht heeft aan de gemeente Woerden gevraagd om de bestemming van het aangrenzende gebied van ‘Schraallanden langs de Meije’ te wijzigen naar een natuurbestemming. Een van de doelen is hiermee het realiseren van een buffer-/overgangszone tussen de ‘Schraallanden langs de Meije’ en het omliggende agrarische gebied. ‘Schraallanden langs de Meije’ is een klein deel van het ‘Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck’ en ligt in de provincie Utrecht. Het andere veel grotere deel ligt in de provincie Zuid Holland. Burgemeester en wethouders van Woerden zijn bevoegd om het plan naar een natuurbestemming te wijzigen.

0 Shares