Naleving op uitrijden mest sterk verbeterd in de regio

Naleving op uitrijden mest sterk verbeterd in de regio

Bij 95% van de door het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gecontroleerde bedrijven in de regio wordt de regelgeving rondom de teelt- en mestvrije zone nageleefd. Toezichthouders van het hoogheemraadschap voerden de afgelopen weken controles uit op het uitrijden van mest langs het water. Het waterschap controleerde ruim 300 agrarische bedrijven.

Het nu behaalde percentage van 95% is volgens de Stichtse Rijnlanden een enorme verbetering ten opzichten vorig jaar. Toen bleek 60% van de gecontroleerde bedrijven zich aan de regels te houden. Het waterschap blijft tot eind augustus dit jaar toezicht houden op de teelt- en mestvrije zones.

0 Shares