Na Kustpact is ook een Groene Hart Pact in de maak

Na Kustpact is ook een Groene Hart Pact in de maak

Na een Kustpact moet er ook een Groene Hart Pact komen waarin organisaties zich inzetten om gezamenlijk het landschap midden in de Randstad te beschermen. De Stichting Groene Hart en de Natuur- en Milieufederaties Noord- en Zuid-Holland roepen de betrokken provincies, waterschappen en ministeries op om samen met maatschappelijke organisaties zo’n pact te sluiten.

“Het Groene Hart Pact is niet het eindpunt, maar het vertrekpunt om te komen tot een visie op basis van gedeelde waarden”, aldus de initiatiefnemers. Ze willen met alle betrokken partijen tot afspraken komen om het Groene Hart beter te beschermen en te ontwikkelen.

De partijen willen een voorbeeld nemen aan het in 2017 aangenomen Kustpact, waarin zo’n zestig partijen afspraken hebben gemaakt over waar wel en niet mogelijkheden zijn voor recreatieve bebouwing aan de kust. De kustprovincies Friesland, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland committeren zich daaraan.

0 Shares