Museum Nieuwkoop blij met bijdrage Fonds Alphen

Museum Nieuwkoop blij met bijdrage Fonds Alphen

Museum Nieuwkoop is blij met de toegezegde donatie van Fonds Alphen. Het museum in oprichting krijgt een bedrag van 30 duizend euro van het fonds. Mede door andere giften is er nu voldoende geld beschikbaar om het museum te kunnen oprichten. Museum Nieuwkoop stelt zich ten doel om verschillende ambachtelijke, oudheidkundige collecties uit de streek te behouden en te beheren. Het is een initiatief van het Smederijmuseum, de Zevensprong, Henk de Boer, historisch genootschap Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop, de Oude Hollandsche Waterlinie en stichting Promotie Nieuwkoop. Het museum komt in een nieuw in te richten loopstal van een voormalige boerderij aan de Noordenseweg, waar de collecties worden samengevoegd en gepresenteerd gaan worden. De verwachting is dat het volgend jaar in de lente volledig open kan zijn.

0 Shares