Montfoort enquete

Motie van afkeuring voor Montfoortse wethouder, raad boos

Montfoort enquete

Motie van afkeuring voor Montfoortse wethouder, raad boos

Geheel onverwachts bracht Lokaal Montfoort vorige week een motie van afkeuring richting wethouder Yolan Koster (Progressief Akkoord) de raadsvergadering in. Volgens indiener Rob Jonkers van wekt de wethouder ‘zeer regelmatig irritaties en ergernis op’ bij inwoners, commissieleden en raadsleden. Ook zou ze haar afspraken regelmatig niet nakomen. Harde verwijten, die meerdere raadsleden in het verkeerde keelgat schoten.

“Bij het lezen van de motie ging ik van verbazing over naar woede”, zei Leo Hammendorp (Progressief Akkoord), die zijn wethouder verdedigde. Hij vraagt zich af of de woorden niet over Jonkers zelf gaan. “Hij is een meester in het opwekken van irritatie en woede. Ik kan mij nog een tijd herinneren waarin het functioneren van Jonkers zelf ter discussie stond.” Daarmee doelt de fractievoorzitter van PAK waarschijnlijk op het aftreden van Jonkers als wethouder een aantal jaren geleden, na een vernietigend rapport over de integriteit van het college.

Meerdere raadsleden schaarden zich achter de woorden van Hammendorp. De VVD zegt Koster te kennen als een degelijke wethouder en vindt de motie “van een bedroevend niveau”. Ook oppositiepartij D66 steunt de afkeuring niet. “Her en der zijn er misschien punten over communicatie maar er zijn andere manieren om dat ter sprake te brengen”, aldus fractievoorzitter Casper Schrijver.

Herkenning in de motie

Er was ook steun voor de motie, hoewel schoorvoetend, van eenmansfractie SGP en de fractievoorzitter van het CDA. Beide partijen gaven aan dat ze moeite hebben met een motie van afkeuring maar dat ze ook veel herkenning vinden in de woorden van Jonkers. “Ik zou toch wel willen dat de wethouder zich aangesproken voelt door deze motie”, aldus Bart Timmerarends van de SGP.

“Wellicht wil de wethouder zelf nog ingaan op deze motie?”, vraagt de burgemeester als iedereen zijn zegje heeft gedaan. “Ja, uhhh, nee”, antwoordt Koster vertwijfeld. “Het is buitengewoon onaangenaam om uit een gemeenteraad een motie voorgeschoteld te krijgen over mijn gedrag. Vanzelfsprekend kan alles wat iedereen doet altijd beter. Ik vind hierin een stimulans om nog meer mijn gloeiende best te doen.”

“Als iemand niet tevreden is met de wijze waarop ik invulling geef aan mijn opdrachten”, vervolgt ze, “dan doe ik een dringend verzoek om een afspraak met mij te maken om er over te discussiëren.”

Vier raadsleden stemden voor de motie, tien stemden tegen. ChristenUnie was niet aanwezig bij de stemming maar dat had voor de uitslag geen consequenties: de motie is verworpen.

Lees ook: Komst bibliotheek in Montfoort en Linschoten met een jaar uitgesteld.

0 Shares