Montfoort vraagt aandacht voor financiën

Montfoort vraagt aandacht voor financiën

Wethouder Herman van Wiggen van de gemeente Montfoort heeft in een videoboodschap aandacht van de Tweede Kamer gevraagd voor de financiële positie van zijn gemeente.

Volgens Van Wiggen heeft het Rijksbeleid van de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat Montfoort substantieel te weinig middelen krijgt. Daardoor kunnen niet alle taken naar behoren worden uitgevoerd.

De Montfoortse wethouder sprak de vrees uit dat de zelfstandigheid van Montfoort in het geding is. Hij riep de leden van de vaste Kamercommissie op drie dingen aan de minister te vragen:

Blijvend meer geld uit het gemeentefonds, een eerlijke herverdeling van het gemeentefonds voor het sociaal domein en ook om tijdens het boekjaar het geld dat eerder was toegezegd niet bij te stellen.

Foto: Gemeente Montfoort – Wethouder Herman van Wiggen

0 Shares