Mogen ambtenaren politieke kleur hebben?

Mogen ambtenaren politieke kleur hebben?

De Woerdense Fractie Bakker wil weten of lidmaatschappen van politieke partijen van ambtenaren openbaar zijn en ook of dat voor eventuele nevenfuncties geldt.

In schriftelijke vragen zegt de partij dat er sinds begin dit jaar wetgeving van kracht is die tot doel heeft corruptie en belangenverstrengeling te voorkomen.

Van politici is hun politieke kleur bekend en schrijft de wet voor dat nevenfuncties bekend moeten worden gemaakt. Doordat die gegevens van ambtenaren niet openbaar zijn, is het volgens de Fractie Bakker voor de leden van de gemeenteraad niet controleerbaar of het lokale democratisch proces wordt bijgestuurd door ambtenaren en externen.

De partij wil onder meer van burgemeester en wethouders weten of ze bereid zijn om de invloed op het democratisch proces in de gemeente Woerden, door anderen dan de leden van het college en raadsleden, te onderzoeken.

27 Shares