Mogelijk geluidscherm langs Hollandbaan Woerden

Mogelijk geluidscherm langs Hollandbaan Woerden

De Woerdense gemeenteraad gaat deze maand bekijken of er geluidwerende voorzieningen langs de Hollandbaan moeten komen. Aanleiding is een breed aangenomen motie door vijf partijen begin vorig jaar. In de motie staat dat men maatschappelijke verantwoordelijkheid voelt voor het nemen van maatregelen om geluidsoverlast te beperken en hiervoor geld beschikbaar te stellen.

De Hollandbaan is al jaren een bron van ergernis. Door het toegenomen autoverkeer en de reconstructie van de weg klagen omwonenden al tijden over geluidsoverlast. Het wordt steeds onaangenamer om bij mooi weer buiten in de tuin te zitten, schrijft het AD. De aanhoudende aandacht van de bewoners voor maatregelen lijkt effect te sorteren. Welke maatregelen dit zijn, is nog niet bekend.

Verkeerswethouder Arjan Noorthoek heeft gezegd dat er een notitie in voorbereiding is. Die zou op 16 juni worden gepresenteerd. Dan gaat de raad ook een kijkje nemen bij de Hollandbaan.

Foto: Gemeente Woerden

0 Shares