Mogelijk definitieve status fietspad Oortjespad

Mogelijk definitieve status fietspad Oortjespad

Het college van B&W Woerden stelt voor om het tijdelijke fietspad en het verlegde Oortjespad in Kamerik een definitieve status te geven. Hiervoor wil men de gronden aankopen die nu nog gehuurd worden. Het plan om het tijdelijke fietspad te behouden en het Oortjespad definitief te verleggen wordt gesteund door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, buitenplaats Kameryck, het recreatieschap, de bewoners en de provincie Utrecht. De provincie heeft zelfs een subsidie verstrekt voor het behoud van het fietspad. Bij de start van de reconstructiewerkzaamheden in De Kanis in 2018 is een vrijliggend fietspad naast het Oortjespad aangelegd, deels op het terrein van een private partij. Dit om de veiligheid van de fietsers te waarborgen, want het smalle Oortjespad werd sindsdien gebruikt door groot en zwaar bouwverkeer. Momenteel zijn er onderhandelingen gaande om de gehuurde gronden te kopen ende huidige eigenaar te onteigenen.

0 Shares