Mogelijk creatief centrum in Woerden

Mogelijk creatief centrum in Woerden

Het onderzoeksrapport voor een Cultureel Centrum Woerden is klaar en aangeboden aan de gemeenteraad. Het onderzoek is op gang gebracht door Stichting Kunst aan den Rijn en is volbracht door vrijwilligers. Er zijn interviews gehouden met alle partijen die actief zijn op cultureel en creatief gebied.

Uit het onderzoek blijkt dat het georganiseerde creatieve aanbod in Woerden erg versnipperd is, wat de verbreding en versterking ervan belemmerd. De oplossing zou kunnen liggen in een Creatief Centrum Woerden, CCW. Dit zou een plek kunnen zijn voor elke creatieveling in Woerden, maar ook voor ervaren kunstenaars zoals schilders, beeldhouwers, etsers, fotografen, etc.

Het rapport beschrijft een aantal scenario’s, zoals het CCW starten met een eigen gebouw, of een aantal activiteiten starten zonder eigen gebouw, of ergens in een groot leegstaand gebouw, waarvoor geen huur betaald hoeft te worden.

0 Shares