Minder treinen door personeelsgebrek

Minder treinen door personeelsgebrek

ProRail Utrecht kampt al enige tijd met een tekort aan verkeersleiders. Hierdoor is het soms moeilijk om treinverkeersleiders bijvoorbeeld bij een ziekmelding te vervangen.

Dat zorgt ervoor dat uitval van treinen soms onvermijdelijk is, omdat op een deel van het spoor dan minder gereden mag worden. ProRail probeert deze problemen zoveel mogelijk te beperken en zo snel mogelijk structureel op te lossen. ProRail blijft flink investeren in wervingscampagnes om nieuwe treinverkeersleiders aan te trekken.

Zo is het budget voor werving in 2021 ten opzichte van 2018 bijna acht keer zo hoog om meer potentiële medewerkers te interesseren. Door die extra investeringen is het aantal opgeleide treinverkeersleiders die instromen verdrievoudigd.

0 Shares