Miljoenen voor natuur bij Nieuwkoopse Plassen

Miljoenen voor natuur bij Nieuwkoopse Plassen

De provincie Zuid-Holland wil miljoenen van het Rijk ontvangen om fors te kunnen inzetten op de Nieuwkoopse Plassen.

Volgens het provinciebestuur staat de huidige waterkwaliteit de ontwikkeling van het kwetsbare veenmosrietland en de blauwgraslanden in de weg, schrijft het AD.
Ook moet er veel gebaggerd worden bij de plassen. Delen van de Nieuwkoopse Plassen moeten meer moeras worden, zodat vogels als de roerdomp zich er thuis voelen.

De provincie sluit niet uit dat boeren worden uitgekocht of dat zij met minder vee gaan werken.

0 Shares