Middeleeuwse stadsmuur ontdekt in Utrecht

Middeleeuwse stadsmuur ontdekt in Utrecht

Bij park Lepelenburg in Utrecht zijn restanten van een tufstenen stadsmuur uit de 12e eeuw ontdekt. Dit gebeurde tijdens graafwerkzaamheden voor warmteleidingen.

Deze stadsmuren werden gebouwd met zand en klei uit de afgraving van de stadsgrachten en dienden als bescherming tegen aanvallen. De vondst is bijzonder omdat de meeste tufstenen muren door de tijd heen zijn afgebroken.

Vanwege de rijksmonumentale status blijven de restanten behouden en uitvoerig in kaart gebracht. De gegraven sleuven worden weer dichtgegooid en men verwacht dat over enkele decennia de onderzoeksmethoden voor de archeologen verbeterd zijn, zodat men verder onderzoek kan doen.

0 Shares
Sluit Menu