Microplastics kleiner dan gedacht

Microplastics kleiner dan gedacht

Door onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit en de Universiteit van Amsterdam is aangetoond dat microplastics die door rivieren wordt aangevoerd naar zeeën en oceanen veel kleiner zijn dan tot nu toe gedacht.

De deeltjes die nu zijn gevonden zijn ongeveer zo groot als een huidcel en met het blote oog niet te zien. Er zijn 26 verschillende soorten plastics en rubber gevonden. Met deze wetenschap kunnen watermanagers van oppervlakte water en drinkwater beter inschatten of en waar mogelijke risico’s van microplastics te verwachten zijn.

Waar de microplastics vandaan komen is nog onduidelijk. De concentraties liggen nog onder het niveau waarbij ongewenste ecologische gevolgen te verwachten zijn, maar dit moet wel scherp in de gaten gehouden worden, aldus de onderzoekers.

0 Shares