Meeste nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland

Meeste nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland

In de provincie Zuid-Holland werden in het afgelopen jaar de meeste vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven. Het ging in totaal om 19 duizend vergunning. Daarvan is 39 procent bestemd voor de verhuur. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. In heel Nederland zijn in 2021 voor 74 duizend nieuw te bouwen woningen vergunningen afgegeven. Dat is 10 procent meer dan in 2020 en het hoogste aantal in meer dan tien jaar. De totale bouwkosten van deze vergunde woningen waren bijna 15 procent hoger dan een jaar eerder. Een derde van de vergunde nieuwbouwwoningen zijn huurwoningen, twee derde koopwoningen. Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat in  de nabije toekomst zal worden gebouwd. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is circa twee jaar.

0 Shares