Meer Woerdenaren steun bij de energierekening

Meer Woerdenaren steun bij de energierekening

In een begroting die onlangs door de gemeenteraad van Woerden is aangenomen heeft de gemeenteraad al 1 miljoen euro gereserveerd voor het Noodfonds Energie-armoede. Dit geld is bedoeld om de meest kwetsbare groepen extra te ondersteunen bij de gestegen energielasten.

Steeds meer maatschappelijke organisaties zoals buurtvoorzieningen en sport- en cultuurverenigingen, komen in de problemen door de gestegen energielasten. Het college stelt voor het noodfonds ook voor deze groep te gebruiken. Ook voor maatschappelijke organisaties kan er steun komen bij energiebesparing.

Deze week presenteert het college een voorstel voor de invulling van het noodfonds. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk in december een besluit over het voorstel.

0 Shares