parkeer

Meer parkeerplaatsen Nieuwstraat/Torenwal nodig

parkeer

Meer parkeerplaatsen Nieuwstraat/Torenwal nodig

In de binnenstad van Woerden wordt door de bewoners om meer parkeerplaatsen gevraagd op de Nieuwstraat en Torenwal.
Inwonersbelangen heeft aan het college van B&W vragen gesteld over het parkeerbeleid in deze straten en omgeving. Vanwege een terugval van 36 parkeerplaatsen bij de Volière en het Westdampark, nam de gemeenteraad in 2019 een motie aan om in gesprek te gaan met de bewoners van de Nieuwstraat en Torenwal. Maar via vertegenwoordigers laten bewoners weten dat ze zich niet gehoord voelen.

De verwachting is dat meer dan 40 procent van de winkels in de Nieuwstraat verdwijnt, waardoor het meer een woonstraat wordt. Volgens Inwonersbelangen gaat het niet zozeer om de parkeertarieven, maar vooral om het kort parkeren en het tekort aan parkeerplaatsen. Inwonersbelangen wil van het college weten welke oplossingen men gaat bedenken en hoe het geknakte vertrouwen weer hersteld zal worden.

0 Shares