Meer overlijdens door valpartijen thuis

Meer overlijdens door valpartijen thuis

Het aantal mensen dat vorig jaar overleed na een val is opnieuw gestegen. 415 fatale valpartijen waren er in de provincie Utrecht, 30.3 per 100.000 inwoners. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als in 2012.

Bij de in Woerden gevestigde Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) is het iets waar ze zich zorgen over maken, vertelt Jurriën Beerda. Maar over waarom er meer dodelijke valpartijen zijn, tast ook hij in het duister. “Een mogelijke verklaring is dat mensen steeds langer thuis wonen”, zegt hij. “Al kan ik niet met zekerheid zeggen dat dat de reden is zonder verder onderzoek.”

0 Shares