Meer koeien in de wei, maar wel korter

Meer koeien in de wei, maar wel korter

Er staan steeds meer melkkoeien in de wei. Al zes jaar is in ons land spraken van groei. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 2015 liep 65 procent van de melkkoeien in de wei, in 2021 was dat 75 procent. Wel staan de koeien minder uren in de wei. Dat zou komen doordat de dieren vaak alleen overdag buiten zijn.

In de gemeente Woerden gaat bijna 97% van de koeien de wei in. Dat percentage komt overeen met dat van de rest van de provincie Utrecht waar tussen de 93 en 97 procent van de veebedrijven de weigang toepast. Daarmee steekt Utrecht samen met Noord- en Zuid Holland gunstig af vergeleken met de drie zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Daar ligt het percentage tussen 69 en 77 procent. Dat zou volgens het CBS komen omdat de bedrijven daar groter dan gemiddeld zijn en er naar verhouding minder grasland per koe beschikbaar is.

Foto: Anno Visser

0 Shares