Meer kansengelijkheid voor Utrechtse kinderen

Meer kansengelijkheid voor Utrechtse kinderen

In Utrecht worden kinderen die opgroeien in achterstandswijken geholpen om weerbaarder te worden in de maatschappij en daarmee meer kansengelijkheid te realiseren. De Amsterdamse Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) is deze week op drie basisscholen in Utrecht begonnen met het aanbieden van aanvullende onderwijsprojecten. Het gaat om het project Huiswerkbegeleiding en het Mentorproject. Bij het Mentorproject worden leerlingen voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Tijdens Huiswerkbegeleiding is een van de belangrijkste onderdelen het maken van taalkilometers, want kinderen met een taalachterstand ontberen dat vaak. Dit schooljaar worden zo’n 50 Utrechtse basisschoolleerlingen begeleid door het SKC.

0 Shares