bospad

Meer gezonde bossen in provincie Utrecht

bospad

Meer gezonde bossen in provincie Utrecht

De Provinciale Staten van Utrecht heeft een voorstel aangenomen om meer en gezondere bossen in de provincie aan te leggen. Door de verdroging is de kwaliteit van het bos achteruit gegaan.

De provincie wil het bestaande bos beschermen, maar zich ook richten op nieuwe bebossing binnen de bebouwde kom en op het platteland. Ook wil men meer verschillende soorten bomen planten, waardoor het bos sterker wordt.

Volgens het provinciebestuur is een vitaal bos goed voor planten en dieren en biedt het veel recreatieve mogelijkheden. Door de CO2 opname van bomen is het ook nog goed voor het milieu en zodoende goed voor de gezondheid van de inwoners.

0 Shares