Meer dan de helft van de kinderen nooit verhuisd

Meer dan de helft van de kinderen nooit verhuisd

Bijna 53 procent van de kinderen in Woerden is nog nooit verhuisd. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over woonduur. Dit strookt met het landelijke gemiddelde waar 1 op de 2 kinderen nog nooit verhuisd is. 

Gemiddeld wonen mensen in Woerden 9 jaar op hetzelfde adres. De omringende gemeentes hebben ongeveer dezelfde woonduur als Woerden. De gemeente Utrecht heeft een woonduur van ongeveer 5 jaar. Begin 2023 woonde in Nederland 1 op de 8 80-plussers al 50 jaar of langer op hetzelfde adres. Ook dit komt overeen met de Woerdense cijfers.

0 Shares