voortuin 1

Meer bedrijven naar gasloos Voortuin-I

voortuin 1

Meer bedrijven naar gasloos Voortuin-I

Het aantal bedrijven dat naar de strook grond wil die voor het distributiecentrum van Jumbo in Woerden ligt, groeit.

Wilden aanvankelijk alleen Elektro Internationaal, Van der Woude auto’s en Qbtec naar het terrein, nu blijkt dat ook Severs, Van Hoogendoorn en Promatrix zich hebben gemeld. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

De bedrijven worden niet meer op het gas aangesloten. Het beeldkwaliteitsplan is inmiddels goedgekeurd door de welstandscommissie.

Voor half februari wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd en kan de inspraak starten. Pas in de laatste maanden van dit jaar neemt de gemeenteraad een beslissing over de plannen voor Voortuin-I

Foto: Gemeente Woerden

3 Shares