windmolen

Meepraten over duurzame energie

windmolen

Meepraten over duurzame energie

Deze week start de gemeente Woerden met straatinterviews en een online enquête om te inventariseren welke ideeën er onder de inwoners van de gemeente leven over het opwekken van duurzame energie.

De resultaten van het onderzoek moeten informatie opleveren, waarmee de gemeenteraad een besluit kan nemen over hoe Woerden gaat voldoen aan haar regionale opdracht om zelf energie op te wekken.

Milieuwethouder Tymon de Weger zegt in RPL Actueel dat er geen ideale vorm van duurzame energie bestaat. Aan elke vorm kleven volgens hem wel nadelen. Desondanks moeten er keuzes worden gemaakt. Hij gaat er vanuit dat de informatie in de tweede helft van dit jaar aan de gemeenteraad kan worden geleverd, zodat een besluit kan worden genomen.

4 Shares