Meedenken over dijkverbetering Hollandsche IJssel

Meedenken over dijkverbetering Hollandsche IJssel

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gaat de dijk aan de noordzijde van de Hollandsche IJssel tussen Achthoven-Oost en Hekendorp verbeteren. Tijdens een informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden is het project toegelicht. Het was de aftrap van een verkenningsfase die nog tot eind 2022 duurt. Het waterschap wil de mensen die in het gebied wonen de mogelijkheid bieden om mee te denken. De input vanuit de omgeving is daarbij heel waardevol voor het project. De komende jaren wordt onderzocht op welke manier de dijk veiliger gemaakt kan worden. Tegelijkertijd wordt gekeken of men een bijdrage kan leveren aan de leefomgeving. Er is nog geen concreet plan, wel is bekend dat op verschillende plekken maatregelen nodig zijn. Eerst wil het waterschap in gesprek met de mensen in de het gebied. De verwachting is dat pas rond 2024 en 2025 de schop in de grond gaat.

0 Shares