Meedenken over cultureel Woerden

Meedenken over cultureel Woerden

Het Cultuurplatform Woerden wil graag weten wat het Cultuur Manifest voor haar inwoners betekent. In 2021 stelde de gemeente Woerden samen met het culturele veld dit manifest op. Het Platform wil weten of het manifest nog leeft en hoe het gebruikt wordt. Of, wat is er nodig om het beter te gebruiken. Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om met cultuurmakers in gesprek te gaan. Samenvattingen van de gesprekken worden aan de gemeente overhandigd. Zij zal dit gebruiken bij het maken van de ontwikkelagenda voor cultuur. De data van de bijeenkomsten zijn te vinden op de website van Cultuurplatform Woerden.

0 Shares