Medicinale cannabis tegen kinderepilepsie in UMC

Medicinale cannabis tegen kinderepilepsie in UMC

Kinderneuroloog Floor Jansen van het UMC Utrecht Hersencentrum heeft een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro ontvangen van wetenschapsfinancier ZonMw. Dat geld gaat ze gebruiken om samen met kinderneurologen uit epilepsiecentra SEIN en Kempenhaeghe en andere MC’s vier jaar lang onderzoek te doen naar de effectiviteit van medicinale cannabis bij de behandeling van epilepsie bij kinderen. De subsidie van ZonMw valt onder het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, dat zich specifiek richt op gepersonaliseerde behandelingen. Eerder onderzoek toonde aan dat cannabidiol ervoor zorgde dat kinderen met specifieke epilepsiesyndromen minder vaak aanvallen hadden. Het medicijn is door dit onderzoek goedgekeurd voor gebruik bij deze syndromen, en wordt sinds kort ook vergoed.

0 Shares