McDonald Huis alleen binnen stedelijk gebied

McDonald Huis alleen binnen stedelijk gebied

Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht hebben na een zorgvuldige afweging de keuze gemaakt dat de nieuwe locatie van het Ronald McDonald Huis alleen binnen stedelijk gebied gezocht kan worden.

Het McDonald Huis had graag een nieuwe locatie in het Utrechts Science Park in het gebied rond het Utrechts Medisch Centrum en het Prinses Maxima Centrum gezien.

Zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten vinden deze voorkeurslocatie niet haalbaar omdat deze buiten stedelijk gebied valt en binnen het toekomstige UNESCO Werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Provinciale Staten geven daarbij aan dat geen enkele locatie binnen het bestaande stedelijk gebied op voorhand moet wordt uitgesloten.

0 Shares