Maximumsnelheid Boerendijk terug naar 50 km/u

Maximumsnelheid Boerendijk terug naar 50 km/u

Gemeente Woerden is niet van plan de verlaging van de maximum snelheid op de Boerendijk naar 30 km/u te handhaven. Dit is het antwoord van het college van B&W op vragen van Inwonersbelangen. De snelheidsverlaging was van tijdelijke aard omdat de drempels te hoog waren om met 50 km/u te passeren. Nu de drempels zijn aangepast en voldoen aan de richtlijnen, is de snelheidsverlaging niet meer wenselijk, vindt het gemeentebestuur. De Boerendijk is namelijk een hoofdverbindingsweg waar 50 km/u geldt en waar de weg ook op is ingericht. Een snelheidsverlaging is hiermee niet geloofwaardig en leidt mogelijk tot overtredingen en onduidelijkheid bij weggebruikers, stelt ht college.

0 Shares