Marickenland natuurgebied bij Vinkeveen

Marickenland natuurgebied bij Vinkeveen

Bij Vinkeveen komt een nieuw natuurgebied. Het gaat Marickenland heten. Het is een rietlandnatuurgebied dat de biodiversiteit moet vergroten en moet bijdragen aan een klimaatbestendige woonomgeving. Verder moet Marickenland bodemdaling tegen gaan.

Het natuurgebied komt er door samenwerking van de gemeente De Ronde Venen, de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Door de aanleg van rietlandnatuur krijgt het veen in het gebied geen kans om te oxideren en dat voorkomt CO2-uitstoot.

De provincie Utrecht zorgt met dit natuurgebied voor een verbinding met andere natuurgebieden, zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. Met de inrichting wordt volgend jaar gestart. Vooruitlopend daarop is er een proef op zes hectare met lisdodde om ervaring op te doen met de teelt van deze plant in het natuurgebied.

Foto’s: Provincie Utrecht

0 Shares