ongelijkheid

Mannen- en vrouwennamen voor wijken en straten

ongelijkheid

Mannen- en vrouwennamen voor wijken en straten

De SP en Inwonersbelangen willen een gelijkwaardige verdeling van mannen en vrouwen waarborgen in de toekomstige naamgeving van wijk- en straatnamen in de gemeente Woerden.

De twee partijen dienen daarvoor een motie in die naar verwachting volgende week donderdag, 13 februari, behandeld zal worden. Volgens de twee partijen is het aantal nieuwbouwprojecten dermate groot dat de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen vorm kan krijgen in het benoemen van nieuwe straten en wijken. Het hernoemen van straten en wijken vinden de partijen echter onwenselijk.

In de motie wordt opgeroepen om de Woerdense straatnamencommissie te verzoeken een plan van aanpak uit te werken.

6 Shares