Maatregelen brandveiligheid parkeergarages Woerden

Maatregelen brandveiligheid parkeergarages Woerden

Woerden gaat maatregelen nemen om de brandveiligheid in de twee parkeergarages te vergroten. Dat doet de gemeente vanwege het toenemend aantal elektrische auto’s dat van de garages gebruik maakt. Elektrische auto’s vormen een extra risico bij brand omdat de accu’s niet op normale wijze kunnen worden geblust. Zo komen er in beide garages betere aanwijzingen over hoe te handelen bij brand in een elektrische auto.

De gemeente adviseert om een elektrische auto bij een storing of foutmelding van het batterijsysteem, niet in een garage te parkeren, maar contact op te nemen met een onderhoudsbedrijf. Voor volgend jaar vragen burgemeester en wethouders de gemeenteraad geld beschikbaar te stellen om parkeergarage Castellum beter geschikt te maken om in geval van brand, het vuur in een elektrische auto sneller onder controle te krijgen. Omdat de Castellum garage al wat ouder is, is dat nu lastiger.

0 Shares