LvdD volstrekt oneens met plan Exercitieveld

LvdD volstrekt oneens met plan Exercitieveld

LijstvanderDoes en enkele andere partijen in de Woerdense gemeenteraad zijn het volstrekt oneens met de toekomstige inrichting van het Exercitieveld.

Ter vervanging van de zieke kastanjebomen is het gemeentebestuur van plan slechts een enkele bomenrij te herplanten in plaats van de huidige tweezijdige beplanting.

Het veld zelf zou kaal gehouden worden. De reden is dat bij de eventuele bouw van een ondergrondse parkeergarage, de bomen weer gekapt zouden moeten worden.

LijstvanderDoes wijst erop dat in 2014 al een brede inspraak heeft plaatsgevonden, waarbij de overgrote meerderheid koos voor herplanting van een dubbele bomenrij aan weerszijden van het veld.

Over een mogelijke ondergrondse parkeergarage is tijdens deze inspraakronde nooit gesproken. LijstvanderDoes is van plan de bezwaren tegen de herinrichting in de gemeenteraad aan de orde te stellen.

Met een raadsmeerderheid zouden de plannen dan nog omgebogen kunnen worden.

Foto: LijstvanderDoes

0 Shares