LvD vraagt naar project microwoningen in Woerden

LvD vraagt naar project microwoningen in Woerden

Lijst van der Does heeft vragen gesteld over de stand van zaken van het project ‘microwoningen in de achtertuin’ in Woerden. Zo’n woning is bedoeld voor alleenstaanden of starters en wordt met instemming van de bewoner in de achtertuin geplaatst. In Gouda is al een tiny house in de tuin van een inwoner gerealiseerd. Ook in Woerden zouden twee inwoners vrijwillig een deel van hun tuin willen veranderen naar een microwoning. Lijst van der Does wil weten of het college met de inwoners in gesprek gaat en om welke twee locaties het gaat. Een project van dit formaat moet verschillende stadia doorlopen, waaronder een bestemmingsplanwijziging en het verlenen van vergunningen, tot de realisatie bereikt is. De partij is bang dat de initiatiefnemers ontmoedigd raken met het doorlopen van vele tijdrovende procedures. Gemeente Gouda heeft er een half jaar over gedaan tot plaatsing van de microwoning vanaf de aanvraag van de vergunningen. Er kan dus vaart in zitten!, vindt Lijst van der Does.   

0 Shares