Lijstvolgorde waterschapsverkiezingen geloot

Lijstvolgorde waterschapsverkiezingen geloot

Alle kandidaten van de 14 partijen die meedoen met de waterschapsverkiezingen in de regio van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn bekend. Dijkgraaf Jeroen Haan stelde door loting de lijstvolgorde vast van de partijen die nu niet in het algemeen bestuur zitten.

Op 15 maart vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Alle waterschappen in Nederland doen hieraan mee. Inwoners van De Stichtse Rijnlanden kunnen door te stemmen kiezen wie er zitting nemen in het algemeen bestuur. Op deze manier kunnen inwoners invloed uitoefenen op het waterbeheer van de regio met onderwerpen als schoon water, veilige dijken en biodiversiteit.

De waterschapsverkiezingen vinden elke vier jaar plaats tegelijkertijd met de Provinciale Statenverkiezingen.

0 Shares