jersey koeien

Lichtere koeien oplossing bij hogere grondwaterstand

jersey koeien

Lichtere koeien oplossing bij hogere grondwaterstand

De proefboerderij Zegveld gaat experimenteren met Jersey koeien. Dat zijn kleinere en daardoor lichtere koeien dan die iedereen kent.

Een koe die minder weegt, kan beter in gebieden worden gehouden waar een hogere grondwaterstand is. Volgende maand opent de proefboerderij Zegveld een hoogwaterboerderij. Daarbij wordt de grondwaterstand gebracht op 20 cm onder het maaiveld.

Een hogere grondwaterstand voorkomt dat de veenbodem inklinkt en er CO2 vrijkomt. Een hogere grondwaterstand betekent dat er nog al wat verandert op een boerenbedrijf.

Lichtere koeien zijn mogelijk een oplossing maar ook het omschakelen naar landbouw en bijvoorbeeld het gaan verbouwen van cranberry’s of lisdodden kan een aanpak zijn.

3 Shares