Lekkage Bokkenkade

Lekkage Bokkenkade

Ten zuiden van de voetbalvelden in Oudewater zijn lekkages ontdekt.
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt dat dit komt door de wortels van de bomen die er staan. Het Waterschap stelt dat er in ieder geval tien bomen verwijderd moeten worden om de lekkage te verhelpen en de waterveiligheid te waarborgen.
Bij de flora- en faunacheck bleek dat er geen dieren in de bomen zaten genesteld en dat er ook geen bijzondere planten waren. De kap vindt nog plaats tot vrijdag 15 maart. Tijdens de werkzaamheden is het wandelpad niet toegankelijk.

Op een later moment worden ook de wortels van de bomen verwijderd uit de waterkering van de Bokkenkade.

0 Shares